Homerakennuksen purkutyöt


Home- ja bakteerikohteiden purkutöissä tulee ottaa huomioon työskentelytavat, työvälineet ja suojavälineet.

Kun rakennus on homeesta saastunut sen purkujätteen käsittelyä ei tarvitse erikseen erikoiskäsitellä tai merkitä kuten vaarallisten aineiden purkujätteitä, esimerkiksi asbestia. Homekohde puretaan kuten mikä tahansa purkutyökohde riippuen siitä tapahtuuko purkaminen kokonaispurkuna vai sisäpurkuna.

Homerakennuksen purkutyöohje

Mikrobipurkutyöohjeessa on tuotava esiin seuraavat seikat:

  • Vaurioalueen laajuus

  • Mikrobitutkimusten tulokset

    • lajisto
    • myrkyllisyys
    • Työn suoritusaika
    • Suojaukset

Homerakennuksen purkumenetelmät ja prosessi

osastointimenetelmä

kohdepoistomenetelmä

Käytettävät työvälineet

Purkumateriaalin kuljetus ulos vauriokohteesta

Purkumateriaalin säilytys työmaalla

Purkumateriaalin kuljetus pois työmaalta

Siivous

 

 

Homerakennuksen purku vaatii erikoiskaluston ja osaavan tiimin. Meillä on kokemusta kymmenistä kohteista. Pyydä ohesta tarjous oman kohteesi toteutuksesta

.Pyydä tarjous