Pölyttömät purkutyöt


Purettavien ja vaurioituneiden rakennusten sisältämät pölyävät kohteet ovat lisänneet näistä johtuvia ongelmia. Pölyttömän purkutyön onnistuvuutta voidaa lisätä valitsemalla siihen oikea menetelmä ja oikeanlaiset purkukoneet. Suuremmissa ja runsaasti purkutöitä sisältävissä hankkeissa pölyntorjunnan etuikäteissuunnitelma on yksi osa purkusuunnittelukokonaisuutta.

Pölyttömän saneerauksen suunnittelu alkaa siitä ajatuksesta, että materiaalien purku, työstö ja muokkaus aiheuttavat aina työympäristöön pölyä ja joskus myös erilaisia kaasuja, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Pölyjen vaarallisuus riippuu siitä sisältääkö ne vaarallisia aineita ja missä määrin.

Ennen töiden aloitusta on pölyttömän purkukohteen alue tutkittava ja tarkastettava riittävän hyvän kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän jälkeen on laadittava työ-ja suojaussuunnitelmat noudattamalla pölyttömästä saneerauksesta annettuja ohjeita.

Pölyttömän saneerauksen aloituspalaverissa on syytä käydä lävitse

  • Rakennuksessa olevat terveydelle haitalliset aineet ja niiden sijainnit
  • Purkutyömenetelmät ja henkilökohtainen suojautuminen, sekä suojainten käyttö
  • Ympäristössä olevien ihmisten suojaus ja informointi
  • Työmaalle varmistetaan tarvittava määrä ilmanvaihto ja pölynpoistolaitteita
  • Työmaalle varmistetaan siivous, puhdistus ja jätteidenkäsittelyvälineet
  • Tarvittaessa pölyn leviämistä estetään kastelemalla työkohdetta tai käytetään pölynsidonta-ainetta.
  • Laitteistojen kunnon tarkistukset aina ennen töiden aloitusta.

 

Olemme erikoistuneet pölyttömiin saneerauksiin ja purkutöihin. Pölyttömät purkutyöt vaativat asiantuntijan arvion kohteesta ja työsuoritteen. Meillä on kokemusta monista pölyttömien purkujen kohteista. Pyydä ohesta tarjous oman kohteesi toteutuksesta.Pyydä tarjous