Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutöissä työmenetelmä valitaan purettavan materiaalin, rakenteen ja purkukohteen koon mukaan ottaen huomioon purkutyön vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja kohteen käyttö purkutyön aikana. Terveydelle vaarallisten käyttö rakentamisessa ei ole mikään erikoisuus. Niitä löytyy 1900- luvun alussa rakennetuissa rakennuksissa, kuin nykypäivän 2000-luvulla tehdyistä uusista rakennuksista.

Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purkutyössä vapautuvan terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan niin, että purkutyöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekeville ja purkutyön vaikutuspiirissä oleville.

Henkilökohtaiset suojaimet valitaan terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineiden, niiden määrän, purkutyön keston ja purkukohteen olosuhteiden perusteella niin, että purkutyössä vapautuvista aineista ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekevälle.


Vaarallisten aineiden purkutyöprosessi kosteus-ja mikrobivaurioituneen rakenteen korjauksessa.

  • Vaurion / vaarallisen aineen havaitseminen
  • Kosteus-ja mikrobivaurioselvitys
  • Vaarallisen aineen poistaminen
  • Rakenteiden kuivaaminen
  • Muut purkutyöt
  • Uudelleen rakentaminen
  • Jälkiseuranta

Timanttisahaus ja poraus vaatii erikoiskaluston ja osaavan tiimin. Meillä on kokemusta sadoista kohteista. Pyydä ohesta tarjous oman kohteesi toteutuksesta.

Pyydä tarjous